Al-Hikam `Athoiyyah


Kitab Al-Hikam `Athoiyyah karangan Ibnu `Athoillah As-Sakandari asal Iskandaria. banyak hikmah yang dapat diambil dari setiap hikmah sebagai panduan untuk hidup di dunia ini yang sangat sementara, kata-kata mutiara hikmah penenang hati dan penyejuk jiwa.

kitab alhikam ini boleh dianggap sebagai buku teks yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahu mendalami ilmu tauhid/ tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian. Dalamnya mengandungi kata-kata hikmat yang boleh dijadikan petunjuk jalan enuju Allah s.w.t dan mencapai keredaan-Nya.

Kitab AlHikam `Athaiyyah oleh Ibn Athoillah As-Sakandari adalah kitab populer dikalangan orang-orang yang sedang ingin mengenal diri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Al Hikam adalah untaian kata-kata mutiara Ibn Athoillah As-Sakandari yang berisi hikmah-hikmah dan prinsip-prinsip hidup yang sangat penting dipegang oleh setiap muslim, agar lebih pasrah dan ridho kepada Allah Swt.
Kitab Al-Hikam merupakan kitab tashawwuf yang mengkaji akhlaq lebih dalam, sebaiknya dibaca di bawah bimbingan seoorang mursyid / guru / ustad, sehingga tidak salah menafsirkan hikmah-hikmah yang disusun oleh Ibn Athoillah As-Sakandari tersebut.Syeikh Ibn ‘Atha’illah as-Sakandari (w. 1309 M) hidup di Mesir di masa kekuasaan Dinasti Mameluk. Ia lahir di kota Alexandria (Iskandariyah), lalu pindah ke Kairo. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Di kota inilah ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih mazhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Di waktu yang sama dia juga dikenal luas dibidang tasawuf sebagai seorang “master” (syeikh) besar ketiga di lingkungan tarekat sufi Syadziliyah ini.

Semoga Aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dalam mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kaum muslimin pada umummnya.


 

Screenshot Aplikasi
  
 


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Al-Hikam `Athoiyyah"

Post a Comment